Home Page Image
  คู่มือการใช้ระบบ

บทที่ 1 เมนูหลัก
บทที่ 2 เมนูย่อย
บทที่ 3 หน้าต่างขายฝาก/ไถ่ถอน
บทที่ 4 บันทึกข้อมูลขายฝาก

บทที่ 5 ไถ่ถอน
บทที่ 6 ต่อดอก
บทที่ 7 อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลา
บทที่ 8 ลูกค้า
บทที่ 9 เพิ่มลูกค้าใหม่
บทที่ 10 ต้นฉบับสัญญา
บทที่ 11 ชื่อบริษัท/ร้านค้า
บทที่ 12 ชื่อ ODBC
บทที่ 13 การสร้าง ODBC


 
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
สนใจติดต่อ: ชาญ 081-6208552
charn@dotnetthailand.com
Line ID: charnpat2


 
  หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้อและระยะเวลา ของแต่ละลูกค้า สามารถใช้ต่างกันได้  
  ราคาโปรแกรม  


LIFE TIME WARRANTY (รับประกันตลอดอายุการใช้งาน)
สนใจติดต่อ ชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย 081-6208552
email: charn@dotnetthailand.com Line ID: charnpat2


ขอต้อนรับสู่ระบบขายฝากฉบับใช้งานง่าย

ระบบขายฝากฉบับใช้งานง่าย ได้พัฒนาขึ้นโดยคณะบุคคล "ด็อทเน็ทไทยแลนด์ (DotNetThailand Group)" นำโดยนายชาญ  ปฏิมาภรณ์ชัย จบการศึกษาจากจาก ACC แลรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้ห้างร้าน SME ที่ไม่ใหญ่โตนัก (หรือร้านค้าใหญ่โตก็สามารถที่นำไปใช้ได้เช่นกัน) ได้ใช้ในราคายุติธรรม

เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันนี้ เรายังมีทางเลือกให้ท่านอีก โดยเรามีเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) โดยท่านไม่ต้องพิมพ์ รายการบัตรประชาชนอีกต่อไป เครื่องจะอ่านให้โดยอัตโนมัติ

หลายคนเข้าใจว่า โปรแกรมที่ใช้งานได้ดี น่าจะมีราคาแพง ๆ แต่จริง ๆ แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลหนึ่ง ที่พยายาม จะทำโปรแกรมที่ดีราคายุติธรรมมาจำหน่ายในท้องตลาด หนึ่งในโปรแกรมก็คือโปรแกรมนี้ ซึ่งเราเชื่อว่า จะใช้อย่างแพร่หลายในเมืองไทยแน่นอน และถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะพัฒนาให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย

ระบบนี้ ผู้ใช้สามารถที่จะบันทึกรายการที่ลูกค้านำมาขายฝากไว้ในแฟ้มได้ สามารถที่จะพิมพ์รายการ ที่บันทึกไว้ได้ และยังสามารถสรุปจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการรับซื้อฝากประจำวันจากลูกค้า สามารถสรุปการไถ่ถอนประจำวัน ประจำเดือน สามารถให้โปรแกรมแสดงเฉพาะทรัพย์คงเหลือ ทรัพย์ที่ไถ่ถอนแล้ว ทรัพย์คงเหลือประจำวัน และทรัพย์คงเหลือที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนประจำเดือน เช่น เราอยากรู้ว่า ทรัพย์ที่ลูกค้านำมาขายฝาก ในเดือนมกราคม 2551 ยังไม่ได้ไถ่ถอนมีอยู่เท่าไร อะไรบ้าง เราก็สามารถพิมพ์ รายงานออกมาได้

ะบบขายฝากฉบับใช้งานง่าย (ePawnEasy, ePawnEasyWSales, ePawnEasyWSD) เหมาะสำหรับท่านที่มีธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่ต้องการเงินลงทุนมากนัก แต่สามารถใช้ได้ประโยชน์ตามหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" หลักการนี้คือ การที่มี Software หนึ่ง ๆ ไว้ใช้และไม่ต้องลงทุนสูง แต่ท่านก็สามารถนำ ไปใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อัตราดอกเบี้ย: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ และลูกค้าแต่ละราย จะใช้อัตราดอกเบี้ยต่างกันก็ได

ระยะเวลาฝากขาย: ระยะเวลาที่ฝากขาย หมายถึงเวลาที่กำหนดต้องมาไถ่ถอน ถ้าไม่มา ก็จะถูกยึดทันที ระยะเวลานี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ และแต่ละลูกค้าต่างกันได้

         ท่านจะได้รับ CD บรรจุ Software และ Hard Lock พร้อมด้วย Help File ที่อยู่ใน CD นั้น

การอบรบ : ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้ท่านใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องมาอบรมให้เสียเวลา ทดสอบใช้งานได้ทันที เมื่ออท่านทดสอบเสร็จ ท่านก็ทำการ Install ระบบใหม่ โปรแกรมก็จะจัดการให้คุณพร้อมแฟ้มใช้งานได้ทันที

สรุปความสามารถของระบบนี้:
1. บันทึกรายการขายฝาก
2. พิมพ์สัญญาขายฝาก
3. ทำการต่อดอกได้
4. ทำการไถ่ถอนได้
5. แสดงขายฝากวันที่
7. แสดงการไถ่ถอนวันที่
8. แสดงทรัพย์ที่ครบกำหนด
9. แสดงทรัพย์คงเหลือ
10. แสดงทรัพย์ไถ่ถอนไปแล้ว
11. พิมพ์ทรัพย์ขายฝากประจำวัน
12. พิมพ์ทรัพย์ไถ่ถอนประจำวัน
13. พิมพ์ทรัพย์คงเหลือ
14. พิมพ์สรุปขายฝาก/ไถ่ประจำวัน
15. พิมพ์สรุปขายฝาก/ไถ่ถอนประจำเดือน
16. พิมพ์ทรัพย์ครบกำหนดประจำเดือน
17. ลบข้อมูลเดือนที่ต้องการ (Purge)
11. อัตราดอกเบี้ยแก้ไขเองได้
12. ระยะเวลาแก้ไขเองได้
13. อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าแต่ละรายต่างกันได้

เรากล้ารับประกันตลอดชีพที่ใช้งาน เพราะโปรแกรมเรามีความเสถียรแล้ว
(LIFE TIME WARRANTY)

 

 

 

 


  ปุ่มต่าง ๆที่ใช้ในการแสดง/พิมพ์รายงาน

ปุ่มแสดงข้อมูลและรายงานต่าง ๆ