โปรแกรมโรงรับจำนำ สนใจติต่อชาญ 081-6208552
(Pawnshop Program)

 

ตรวจสอบราคาทองคำ

โปรแกรมโรงรับจำนำ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในกิจการโรงรับจำนำทั่วไป สามารถทำการพิมพ์ตั๋วจำนำ ใบเสร็จรับเงินได้ ดูรายละเอียดได้โดย Click ทีนี่
รับติดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในไหนในพื้นภิภพนี้ ผ่านโปรแกรม (TeamViewer)

เรามีเครื่องอ่านลายนิ้วมือ และเครื่องอ่านชุด Professional

สนใจติดต่อไปที่ ชาญ 081-620-8552

 

รายการ

ราคา

 

หมายเหตุ

ระบบขายฝาก
(ePawnEasyW)

13,000 บาท

ถ้าต้องการรุ่นที่มีเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพิ่มอีก 7,000 บาท

ดูรายละเอียด
สามารถใช้กับ Windows 8 หรือ 7
ระบบขายฝาก ที่ใช้เลขที่ตั๋วสัญญาเบอร์เดิม เมื่อมีการส่งดอก
13,000 บาท
ถ้าต้องการเครื่องอ่านบัตรประชาชน เพิ่มเงินอีก 7,000 บาท
 
โปรแกรมจำนำ Professional Version
150,000 บาท*
มีเครื่องอ่านลายนิ้วมือ และเครื่องอ่านบัตรประชาชนได้
     
 
 

 

พิมพ์ใบกำกับภาษีขนาดย่อ การขายทองคำ
(eGoldSalesTax)
10,000 บาท พร้อมด้วยระบบสำรองข้อมูล  
 
 
 
   
   
  * ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้