ระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้อยู่อาศัยในกันต์ฤทัย อพาร์ทเม้นท์

 

1.     ให้ชำระค่าเช่า น้ำ ไฟ ภายในวันที่ 1 – 5 ของเดือน

2.     หากต้องการย้ายออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

3.     ห้ามทำเสียงอึกทึกครึกโครม ส่งเสียงดังหรือทำการอื่น ๆ ที่เป็นการรบกวนห้องข้างเคียง

4.     ห้ามนำเตาแก๊ส เตาถ่านเข้ามาประกอบอาหารในห้องพัก

5.     ห้ามตอกตะปู ติดรูปภาพบนผนังและประตูห้อง รวมถึงการขีดเขียนบนผนัง

6.     ห้ามย้ายสวิทช์ ปลั๊ก ดวงไฟ หรือทำการต่อเติมสายไฟเพิ่ม และห้ามเปลี่ยนลูกบิดประตู

7.     ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอพาร์ทเม้นท์ห้ามมั่วสุม เล่นพนัน และทะเลาะวิวาทภายในห้องหรือรอบอาคาร

8.     ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดเข้ามา หรือเสพยาในห้องพักและอาคารโดยเด็ดขาด

9.     ห้ามถอดรองเท้า และวางสิ่งของไว้นอกห้อง ทางเดินและบันได

10.      ห้ามล้างหรือซ่อมแซมรถยนต์ภายในบริเวณที่จอดรถ

11.      หากไม่ปฏิบัติตามทางอพาร์ทเม้นท์สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาเช่า

 

moncler outlet usa Moncler outlet hermes outlet prada outlet gucci outlet dior outlet lv outlet chloe outlet